Aktualności

26.06.2018

TO BYŁ WYJATKOWO DOBRY BUDŻET. PONAD 1,8 MLD ZŁ WIĘCEJ NA OCHRONĘ ZDROWIA

W ramach działu ochrony zdrowia, w budżecie państwa na 2017 rok, zostały zaplanowane wydatki na poziomie 7,5 mld zł. Warto wspomnieć, że pierwotnie miała to być kwota niższa o 2,479 mld zł jednak rząd zwiększył budżet, który został zrealizowany aż w 97 procentach. W porównaniu do roku 2016 środki na opiekę zdrowotną wzrosły zatem ponad 1,8 mld zł.
- Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia pozwoliło przyznać dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia na spłatę nadwykonań w kwocie ok. 1 mld zł. Środki te przeznaczono także na zakup aparatury i sprzętu dla szpitali, instytutów badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa, lotniczego pogotowia ratunkowego w kwocie ponad 550 mln zł, a także na programy profilaktyki zdrowotnej - powiedział wiceminister Sławomir Gadomski.
- Bardzo istotne było także dofinansowanie dopłat do leków dla osób powyżej 75 roku życia. Na ten cel wpłynęło do NFZ 489 mln zł - dodał.
Warto dodać, że lista leków refundowanych dla seniorów jest co dwa miesiące rozszerzana.
Wiceminister zaznaczył również, że nieporównywalne do lat ubiegłych dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali, a także innych podmiotów leczniczych przyczyniło się do tego, że mogą one skuteczniej leczyć swoich pacjentów. 

powrót do góry

12.07.2018

Mateusz Morawiecki: Czechy i Polska mają ze sobą coraz więcej wspólnego

– Czechy i Polska mają ze sobą coraz więcej wspólnego. Jesteśmy zgodni m.in. w takich kwestiach jak fundusze unijne i migracja – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem.
12.07.2018

Do lekarza bez kolejki. Ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać poza kolejnością z leczenia w szpitalach, poradniach specjalistycznych, a także z usług farmaceutycznych w aptekach. W placówkach, które mają umowy z NFZ bez limitu dostępna jest także rehabilitacja.
11.07.2018

Wymiana poglądów z Beate Hartinger-Klein

We wtorek, 10 lipca odbyło się posiedzenie Komisji ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności). Jednym z jego głównych punktów była wymiana poglądów z udziałem Beate Hartinger-Klein, austriacką minister pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów. Pytania zadawał między innymi europoseł Bolesław Piecha.