Aktualności

20.06.2018

90 milionów na stypendia dla przyszłych pielęgniarek i położnych

Z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) wynika, że prawie 40 proc. osób kończących studia pielęgniarskie nie pracuje
w zawodzie. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia wdraża szereg działań, które mają zachęcić absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych
do podejmowania pracy w polskich placówkach publicznych.
 
Jednym z takich działań jest specjalny program stypendialny, którego budżet wynosi aż 90 mln zł. W ramach projektu, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, najlepsi studenci będą otrzymywać stypendia pod koniec studiów, a także przez pierwsze lata po rozpoczęciu kariery zawodowej. Nabór do konkursu dla uczelni kształcących pielęgniarki i położne rusza już 2 lipca.

Do 31 lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów rozwojowych dla uczelni, których celem będzie zwiększenie liczby studentów i stworzenie systemu wsparcia absolwentów w odnalezieniu się na rynku pracy.
 
Uczelnia, która planuje złożyć wniosek o dofinansowanie otrzyma indywidualne wsparcie merytoryczne pracowników Ministerstwa Zdrowia w ramach inicjatywy STEP – Sprawdź Swój Ewentualny Projekt.
 
Najlepsi studenci otrzymają stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie, które będzie można przeznaczyć na płatne praktyki zawodowe, zajęcia dodatkowe, a także zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania podczas praktyk.
 
Wsparciem finansowym zostaną także objęci absolwenci, którzy będą mogli liczyć na pomoc w znalezieniu zatrudnienia, jak również w znalezieniu
i odbywaniu cyklu zawodowych szkoleń medycznych. Oprócz tego otrzymają możliwość 2-letniego stypendium w wysokości do 1 000 zł brutto miesięcznie – warunkiem będzie podjęcie pracy na etat w podmiocie leczniczym i udział w kursach.
 
Co równie istotne, szansę na dofinansowanie mają także doświadczone pielęgniarki, które będą mentorami dla osób dopiero rozpoczynających pracę w zawodzie.

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów”.
 

powrót do góry

12.07.2018

Mateusz Morawiecki: Czechy i Polska mają ze sobą coraz więcej wspólnego

– Czechy i Polska mają ze sobą coraz więcej wspólnego. Jesteśmy zgodni m.in. w takich kwestiach jak fundusze unijne i migracja – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem.
12.07.2018

Do lekarza bez kolejki. Ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać poza kolejnością z leczenia w szpitalach, poradniach specjalistycznych, a także z usług farmaceutycznych w aptekach. W placówkach, które mają umowy z NFZ bez limitu dostępna jest także rehabilitacja.
11.07.2018

Wymiana poglądów z Beate Hartinger-Klein

We wtorek, 10 lipca odbyło się posiedzenie Komisji ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności). Jednym z jego głównych punktów była wymiana poglądów z udziałem Beate Hartinger-Klein, austriacką minister pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów. Pytania zadawał między innymi europoseł Bolesław Piecha.