Aktualności

03.02.2018

STYCZNIOWA SESJA PLENARNA – PODSUMOWANIE

Podczas styczniowej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim posłowie debatowali nad przyszłością Europy. Wezwali również do zachowania większego dystansu wobec rosyjskiej propagandy oraz walki z finansowaniem terroryzmu.

W środę, 17 stycznia, posłowie PE i liderzy krajów członkowskich rozpoczęli debatę dotyczącą przyszłości Europy. „Opierając się na osiągnięciach z przeszłości, ponownie odczuwamy chęć, by stawić czoła wyzwaniom przyszłości” – powiedział Premier Irlandii Leo Varadkar, po czym wyraził wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za jego wsparcie i solidarność w negocjacjach w sprawie Brexitu. Przed posłami najtrudniejszy etap rozmów z Wielką Brytanią. Porozumienie w sprawie Brexitu ma charakter przejściowy i pociąga za sobą konieczność jak najszybszej formalizacji ustalonych warunków.

Tego samego dnia Parlament Europejski przyjął również swoje stanowisko wobec trzech propozycji wchodzących w skład pakietu "Czysta energia". Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii, wsparcia dla produkcji, przechowywania i konsumowania przez konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez konieczności ponoszenia przez nich jakichkolwiek opłat i podatków.

W trakcie środowej debaty posłowie poruszyli również temat rosyjskiej działalności propagandowej, na którą Kreml przeznaczył 1 mld euro. Posłowie wzywają do wzmocnienia odporności UE na inspirowane przez Rosję wycieki, fake newsy, dezinformację i ataki cybernetyczne.

Parlament Europejski jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie przepisów, które mają służyć walce z finansowaniem terroryzmu i zorganizowanej przestępczości. Procedura zamrażania i konfiskaty majątku pochodzącego z działalności przestępczej ma być łatwiejsza.
 

powrót do góry

20.03.2018

POSEŁ PIS BOLESŁAW PIECHA GOŚCIEM W PROGRAMIE „ROZMOWA DNIA” RADIA PIEKARY

„Wizerunek Polski w Europie nadszarpnięty jest silną polityką polskiego rządu, nastawioną na niezależność i budowanie pozycji. Europie to się nie podoba” – mówił Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha, który był gościem we wczorajszym programie „Rozmowa Dnia” Radia Piekary.
16.03.2018

KONFERENCJA „NIEPODLEGLOŚĆ CYFROWA. POLSKA MYŚL TECHNOLOGICZNA…”

2 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pod tytułem „Niepodległość cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu”. Głos zabrał między innymi Premier Mateusz Morawiecki: „Trzeba wierzyć w sukces, człowieka i naszą Ojczyznę. Silne państwo, wielka Polska powstanie wtedy, gdy będziemy w stanie wypracować więcej oszczędności inwestycji i innowacyjności” – powiedział.
14.03.2018

POSEŁ BOLESŁAW PIECHA WICEPRZEWODNICZĄCYM EUROPARLAMENTARNEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PESTYCYDÓW

W poniedziałek, 12 marca, Parlament Europejski dokonał wyboru kierownictwa komisji śledczej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu. Wiceprzewodniczącym komisji został europoseł PiS Bolesław Piecha.