Aktualności

03.02.2018

STYCZNIOWA SESJA PLENARNA – PODSUMOWANIE

Podczas styczniowej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim posłowie debatowali nad przyszłością Europy. Wezwali również do zachowania większego dystansu wobec rosyjskiej propagandy oraz walki z finansowaniem terroryzmu.

W środę, 17 stycznia, posłowie PE i liderzy krajów członkowskich rozpoczęli debatę dotyczącą przyszłości Europy. „Opierając się na osiągnięciach z przeszłości, ponownie odczuwamy chęć, by stawić czoła wyzwaniom przyszłości” – powiedział Premier Irlandii Leo Varadkar, po czym wyraził wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za jego wsparcie i solidarność w negocjacjach w sprawie Brexitu. Przed posłami najtrudniejszy etap rozmów z Wielką Brytanią. Porozumienie w sprawie Brexitu ma charakter przejściowy i pociąga za sobą konieczność jak najszybszej formalizacji ustalonych warunków.

Tego samego dnia Parlament Europejski przyjął również swoje stanowisko wobec trzech propozycji wchodzących w skład pakietu "Czysta energia". Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii, wsparcia dla produkcji, przechowywania i konsumowania przez konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez konieczności ponoszenia przez nich jakichkolwiek opłat i podatków.

W trakcie środowej debaty posłowie poruszyli również temat rosyjskiej działalności propagandowej, na którą Kreml przeznaczył 1 mld euro. Posłowie wzywają do wzmocnienia odporności UE na inspirowane przez Rosję wycieki, fake newsy, dezinformację i ataki cybernetyczne.

Parlament Europejski jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie przepisów, które mają służyć walce z finansowaniem terroryzmu i zorganizowanej przestępczości. Procedura zamrażania i konfiskaty majątku pochodzącego z działalności przestępczej ma być łatwiejsza.
 

powrót do góry

16.02.2018

STAŁO SIĘ. DŁUGO WYCZEKIWANE POROZUMIENIE MINISTERSTWA ZDROWIA Z LEKARZAMI REZYDENTAMI

Seria konsultacji i spotkań Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami w końcu przynosi oczekiwane rezultaty. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce.
05.02.2018

ORĘDZIE DO POLAKÓW PREMIERA MORAWIECKIEGO

„Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki w orędziu do Polaków.
05.02.2018

ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W PROFILAKTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH – APEL DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Odejście od szczepień ochronnych spowodowało wyraźny wzrost zachorowań w Europie na groźne choroby zakaźne. Jedną z nich jest odra, nierzadko prowadząca do wirusowego zapalenia mózgu i śmierci dzieci. Były wiceminister zdrowia i poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha kieruje apel do Komisji Europejskiej o zainicjowanie walki ze śmiercionośnym zjawiskiem.