Aktualności

13.09.2017

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PE W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU

Sezon wakacyjny zakończony – również w Parlamencie Europejskim. Czy wiesz, jakie tematy poruszone zostaną na sali obrad w drugiej połowie 2017 roku? Dowiedz się więcej o zaplanowanych debatach politycznych i głosowaniach, mających decydujący wpływ na poziom życia obywateli UE.

We wrześniu przewodniczący Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej. Posłowie powrócą również do tematu migracji i kontroli granic – Komisja Wolności Obywatelskich przyjmie swoje stanowisko wobec reformy rozporządzenia dublińskiego dotyczącego systemu azylowego w UE. Rozporządzenie określa, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu. Ponadto posłowie zagłosują w sprawie porozumienia zawartego z państwami członkowskimi.

Wraz z początkiem drugiego półrocza posłowie rozpoczną również pracę nad przepisami mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora użytkowania gruntów oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów i lasów. Co więcej, kontynuowane będą negocjacje w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami (ETS).

Jesienią Parlament Europejski zagłosuje w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), dzięki czemu będzie mógł zmobilizować inwestycje w wysokości do 500 mld euro do 2020 roku.

Ważnym tematem obrad będą prawa społeczne w krajach UE. Posłowie będą pracować nad szeregiem propozycji Komisji Europejskiej, w tym m.in. zapewniającej równowagę między życiem zawodowym i prywatnym dla pracujących rodziców.
Kontynuowana będzie debata nad wspólnym rynkiem cyfrowym. Posłowie przyjmą zmiany m.in. w prawie autorskim, by zapewnić, że przepisy odpowiadają rozwojowi rynku cyfrowego.

Ponadto posłowie finalizować będą prace nad zmianami w przepisach regulujących walkę z przestępstwami podatkowymi, co powinno poprawić przejrzystość, jeśli chodzi o rzeczywistych właścicieli firm i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
 

powrót do góry

08.12.2017

MIKOŁAJ-GÓRNIK NA RYBNICKIM RYNKU, CZYLI ŚWIĘTA ZE ŚLĄSKIM AKCENTEM

Sesja zdjęciowa ze Świętym Mikołajem, występ Górniczej Orkiestry Dętej, konkursy ze świątecznymi nagrodami, a na koniec śląski piernik i rozgrzewająca herbata dla wszystkich – tak Rybnik z inicjatywy posła do PE Bolesława Piechy świętował tegoroczną Barbórkę i Mikołajki.
29.11.2017

Bolesław Piecha w wywiadzie dla TV Trwam i Radia Maryja

W rozmowie z redaktorem programu „Z Parlamentu Europejskiego” Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha komentuje aktualne wydarzenia dotyczące Unii Europejskiej, takie jak negocjacje z Wielką Brytanią po Brexicie czy decyzja o przeniesieniu Europejskiej Agencji Leków do stolicy Holandii.
22.11.2017

KAJ MIKOŁAJ FEDRUJE, TAM BASIA RYCHTUJE – ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z POSŁEM DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO BOLESŁAWEM PIECHĄ

6 grudnia na rybnickim rynku odbędzie się wydarzenie „Śląskie pod choinką. Świąteczne spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Bolesławem Piechą”.