Aktualności

13.09.2017

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PE W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU

Sezon wakacyjny zakończony – również w Parlamencie Europejskim. Czy wiesz, jakie tematy poruszone zostaną na sali obrad w drugiej połowie 2017 roku? Dowiedz się więcej o zaplanowanych debatach politycznych i głosowaniach, mających decydujący wpływ na poziom życia obywateli UE.

We wrześniu przewodniczący Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej. Posłowie powrócą również do tematu migracji i kontroli granic – Komisja Wolności Obywatelskich przyjmie swoje stanowisko wobec reformy rozporządzenia dublińskiego dotyczącego systemu azylowego w UE. Rozporządzenie określa, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu. Ponadto posłowie zagłosują w sprawie porozumienia zawartego z państwami członkowskimi.

Wraz z początkiem drugiego półrocza posłowie rozpoczną również pracę nad przepisami mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora użytkowania gruntów oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów i lasów. Co więcej, kontynuowane będą negocjacje w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami (ETS).

Jesienią Parlament Europejski zagłosuje w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), dzięki czemu będzie mógł zmobilizować inwestycje w wysokości do 500 mld euro do 2020 roku.

Ważnym tematem obrad będą prawa społeczne w krajach UE. Posłowie będą pracować nad szeregiem propozycji Komisji Europejskiej, w tym m.in. zapewniającej równowagę między życiem zawodowym i prywatnym dla pracujących rodziców.
Kontynuowana będzie debata nad wspólnym rynkiem cyfrowym. Posłowie przyjmą zmiany m.in. w prawie autorskim, by zapewnić, że przepisy odpowiadają rozwojowi rynku cyfrowego.

Ponadto posłowie finalizować będą prace nad zmianami w przepisach regulujących walkę z przestępstwami podatkowymi, co powinno poprawić przejrzystość, jeśli chodzi o rzeczywistych właścicieli firm i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
 

powrót do góry

16.02.2018

STAŁO SIĘ. DŁUGO WYCZEKIWANE POROZUMIENIE MINISTERSTWA ZDROWIA Z LEKARZAMI REZYDENTAMI

Seria konsultacji i spotkań Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami w końcu przynosi oczekiwane rezultaty. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce.
05.02.2018

ORĘDZIE DO POLAKÓW PREMIERA MORAWIECKIEGO

„Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki w orędziu do Polaków.
05.02.2018

ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W PROFILAKTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH – APEL DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Odejście od szczepień ochronnych spowodowało wyraźny wzrost zachorowań w Europie na groźne choroby zakaźne. Jedną z nich jest odra, nierzadko prowadząca do wirusowego zapalenia mózgu i śmierci dzieci. Były wiceminister zdrowia i poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha kieruje apel do Komisji Europejskiej o zainicjowanie walki ze śmiercionośnym zjawiskiem.