Aktualności

23.01.2015

Bolesław Piecha o tabletce „dzień po”

EllaOne to preparat antykoncepcyjny, którego przeznaczeniem jest stosowanie w nagłych przypadkach. Jego działanie opiera się na łączeniu substancji czynnej pigułki z receptorami progesteronu, który determinuje wystąpienie owulacji, a także przygotowanie macicy do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. W ten sposób specyfik nie dopuszcza do ciąży poprzez uprzednie opóźnienie procesu owulacji bądź niedopuszczenie do niego. EllaOne to tzw. tabletka „dzień po”.

Preparat dopuszczono do obrotu w Unii Europejskiej już w 2009 roku. Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w naszym kraju będzie go można dostać bez recepty. Według przedstawicieli rządu odbędzie się to na mocy dyrektywy Komisji Europejskiej, do której postanowień kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek się dostosować. Deputowany do Parlamentu Europejskiego – Bolesław Piecha jest jednak przekonany, że państwa należące do UE same mogą stanowić o tym, czy wprowadzić dany lek bez recepty. Europoseł wychodzi z założenia, że część odpowiedzialności związanej z ochroną zdrowia nie leży w kompetencjach KE. Patrząc zatem na fakt, iż KE wydała jedynie niewiążące wskazanie, można dojść do wniosku, że rząd nie ma racji. By zmiany weszły w życie, kraje członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie rozporządzenia. Jest to przede wszystkim zadanie dla ministra zdrowia.

KE postanowiła o wprowadzeniu do sprzedaży bez recepty tabletek „dzień po”, powołując się na opinię Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), według której tabletki można stosować bez potrzeby uzyskania recepty, zarówno skutecznie, jak i bezpiecznie. Zdaniem Bolesława Piechy decyzja KE stanowi tylko i wyłącznie uznanie, że ellaOne jest według EMA nieszkodliwy. Wielu komentatorów podnosi ten, dotyczący bezpieczeństwa preparatu zarzut. Również Poseł do PE – Bolesław Piecha nie ma pewności, co do wpływu specyfiku na zdrowie zażywających go kobiet. Eurodeputowany poddaje także pod rozwagę, czy kobiety powinny zażywać tabletki bez konsultacji ze swoimi ginekologami.

Pozytywnym sygnałem jest fakt, iż premier Ewa Kopacz rozważa obecnie możliwość ograniczenia dostępu do pigułek najmłodszym kobietom. W Ministerstwie Zdrowia planuje się debaty nad tą kwestią. Nie wiadomo jednak jakie decyzje zapadną ostatecznie w tej sprawie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rządzący po raz kolejny zajmą odmienne od wcześniejszego stanowisko. Przed wydaniem zalecenia KE według Ministerstwa Zdrowia tabletka „dzień po” w Polsce miała być nadal dostępna jedynie posiadającym recepty. Następnie władze stwierdziły, że nasz kraj musi dostosować się do decyzji KE. Aktualnie znów pojawiają się odmienne twierdzenia. Bolesław Piecha sądzi, że sytuacja ta może być próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom grup antykatolickich, proaborcyjnych, feministycznych oraz potężnego lobby przemysłu farmaceutycznego. Podkreśla również, że nie należy przy tej kwestii zapominać o stanowisku Kościoła i episkopatu, który stoi na stanowisku, że tabletki ellaOne mogą działać wczesnoporonnie oraz prowadzić do większej swobody seksualnej.


powrót do góry

16.02.2018

STAŁO SIĘ. DŁUGO WYCZEKIWANE POROZUMIENIE MINISTERSTWA ZDROWIA Z LEKARZAMI REZYDENTAMI

Seria konsultacji i spotkań Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami w końcu przynosi oczekiwane rezultaty. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce.
05.02.2018

ORĘDZIE DO POLAKÓW PREMIERA MORAWIECKIEGO

„Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki w orędziu do Polaków.
05.02.2018

ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W PROFILAKTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH – APEL DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Odejście od szczepień ochronnych spowodowało wyraźny wzrost zachorowań w Europie na groźne choroby zakaźne. Jedną z nich jest odra, nierzadko prowadząca do wirusowego zapalenia mózgu i śmierci dzieci. Były wiceminister zdrowia i poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha kieruje apel do Komisji Europejskiej o zainicjowanie walki ze śmiercionośnym zjawiskiem.