Aktualności

21.01.2015

Bolesław Piecha o porozumieniu rząd – związki górnicze

W sobotę, 17 stycznia rząd i górnicze związki zawodowe podpisały w Katowicach porozumienie w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Dzięki temu górnicy strajkujący pod ziemią po 10 dziesięciu dniach wyjechali na powierzchnię.

W myśl założeń porozumienia nie nastąpi likwidacja kopalń spółki. Poddane one zostaną restrukturyzacji. Niektóre z nich ulegną wcześniej podziałowi. Cztery kopalnie KW zostaną przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Chodzi o kopalnie Brzeszcze, Piekary, ruch Makoszowy (część kopalni Sośnica-Makoszowy) oraz ruch Centrum (część kopalni Bobrek-Centrum). Pozostałe staną się częścią Nowej Kompanii Węglowej.

Inne ważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim pakietu socjalnego. Dokonano likwidacji jednorazowych odpraw dla pracowników dołowych, zwiększono odprawy dla pracowników powierzchni, a także wprowadzono dodatkowy urlop przedemerytalny dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla.

Deputowanemu do Parlamentu Europejskiego – Bolesławowi Piesze, jako rybniczaninowi i ślązakowi, problemy górnictwa są szczególnie bliskie. Poseł wychodzi z założenia, że należy czerpać z potencjału gospodarczego Polski. Dlatego promuje gospodarkę opartą na węglu i wspiera śląskich górników.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na linii górnicze związki zawodowe – strona rządowa, Bolesław Piecha uważa, że górnictwo powinno zostać zrestrukturyzowane, jednakże to władze państwowe oraz zarządy spółek węglowych ponoszą pełną odpowiedzialność za aktualny stan tej strategicznej dziedziny przemysłu. Możemy dziś znaleźć wiele niezdrowych ekonomicznie podmiotów, które nierzadko pasożytują na górnictwie i które trzeba wyeliminować.

Bez wątpienia, rządzący mają obowiązek rozmawiać z reprezentującymi różne zawody związkowcami
i słuchać ich potrzeb. Najbliższy czas przyniesie odpowiedź, na ile wypracowane porozumienie okaże się skuteczne i czy ma szanse przynieść pozytywne zmiany dla kondycji śląskich kopalń, górników i ich rodzin.


powrót do góry

18.05.2018

Historia szpitala w Orzepowicach – wspomnienia pierwszych pracowników

Szpital budowano blisko 25 lat. Przenoszenie oddziałów rozproszonych po całym mieście do złudzenia przypominało akcję ewakuacyjną, wspieraną przez policję, straż pożarną i miejską. Mówiono, że szpital powstał na potrzeby wojska. O tym, jak wyglądały początki szpitala w Rybniku, opowiadają m.in. Tomasz Zejer – ordynator oddziału ortopedii oraz Bolesław Piecha – pierwszy dyrektor szpitala.
17.05.2018

Kopalnia Zofiówka: Ekstremalna akcja ratownicza dobiegła końca

"Po jedenastu dobach akcji ratowniczej prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach, dzisiejsze nocy zastępom ratowników udało się zidentyfikować i przetransportować na górę ciało ostatniego zaginionego górnika. To ogromna tragedia dla nas wszystkich; tragedia, która pochłonęła życie pięciu górników" - powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej Daniel Ozon prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
15.05.2018

RENTA SOCJALNA BĘDZIE WYŻSZA – SEJM WPROWADZA NOWĄ USTAWĘ

Wraz z początkiem września zmieni się wartość renty socjalnej. Kwota 865,03 zł urośnie do 1029,80 zł. Wprowadzona przez Sejm nowelizacja to odpowiedź na protesty rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, trwające od 18 kwietnia b.r.