Aktualności

21.01.2015

Bolesław Piecha o porozumieniu rząd – związki górnicze

W sobotę, 17 stycznia rząd i górnicze związki zawodowe podpisały w Katowicach porozumienie w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Dzięki temu górnicy strajkujący pod ziemią po 10 dziesięciu dniach wyjechali na powierzchnię.

W myśl założeń porozumienia nie nastąpi likwidacja kopalń spółki. Poddane one zostaną restrukturyzacji. Niektóre z nich ulegną wcześniej podziałowi. Cztery kopalnie KW zostaną przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Chodzi o kopalnie Brzeszcze, Piekary, ruch Makoszowy (część kopalni Sośnica-Makoszowy) oraz ruch Centrum (część kopalni Bobrek-Centrum). Pozostałe staną się częścią Nowej Kompanii Węglowej.

Inne ważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim pakietu socjalnego. Dokonano likwidacji jednorazowych odpraw dla pracowników dołowych, zwiększono odprawy dla pracowników powierzchni, a także wprowadzono dodatkowy urlop przedemerytalny dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla.

Deputowanemu do Parlamentu Europejskiego – Bolesławowi Piesze, jako rybniczaninowi i ślązakowi, problemy górnictwa są szczególnie bliskie. Poseł wychodzi z założenia, że należy czerpać z potencjału gospodarczego Polski. Dlatego promuje gospodarkę opartą na węglu i wspiera śląskich górników.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na linii górnicze związki zawodowe – strona rządowa, Bolesław Piecha uważa, że górnictwo powinno zostać zrestrukturyzowane, jednakże to władze państwowe oraz zarządy spółek węglowych ponoszą pełną odpowiedzialność za aktualny stan tej strategicznej dziedziny przemysłu. Możemy dziś znaleźć wiele niezdrowych ekonomicznie podmiotów, które nierzadko pasożytują na górnictwie i które trzeba wyeliminować.

Bez wątpienia, rządzący mają obowiązek rozmawiać z reprezentującymi różne zawody związkowcami
i słuchać ich potrzeb. Najbliższy czas przyniesie odpowiedź, na ile wypracowane porozumienie okaże się skuteczne i czy ma szanse przynieść pozytywne zmiany dla kondycji śląskich kopalń, górników i ich rodzin.


powrót do góry

16.02.2018

STAŁO SIĘ. DŁUGO WYCZEKIWANE POROZUMIENIE MINISTERSTWA ZDROWIA Z LEKARZAMI REZYDENTAMI

Seria konsultacji i spotkań Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami w końcu przynosi oczekiwane rezultaty. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce.
05.02.2018

ORĘDZIE DO POLAKÓW PREMIERA MORAWIECKIEGO

„Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki w orędziu do Polaków.
05.02.2018

ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W PROFILAKTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH – APEL DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Odejście od szczepień ochronnych spowodowało wyraźny wzrost zachorowań w Europie na groźne choroby zakaźne. Jedną z nich jest odra, nierzadko prowadząca do wirusowego zapalenia mózgu i śmierci dzieci. Były wiceminister zdrowia i poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha kieruje apel do Komisji Europejskiej o zainicjowanie walki ze śmiercionośnym zjawiskiem.