Aktualności

15.01.2015

Bolesław Piecha o nowych przepisach UE dotyczących GMO

We wtorek, 13 stycznia w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej w sprawie możliwości zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na własnych terytoriach, niezależnie od tego, co w sprawie uprawy danych gatunków ustali UE. Europarlamentarzyści przyjęli przepisy pozwalające 28 państwom na wydawanie decyzji w tej sprawie.

Przepisy będące wynikiem porozumienia pomiędzy parlamentarzystami wejdą w życie na wiosnę 2015 roku. Za ich wprowadzeniem zagłosowało 480 eurodeputowanych, przeciw było 159, a 58 wstrzymało się od głosu. Projekt nowych przepisów złożono już w 2010 roku, jednakże brak zgody między popierającymi i przeciwnikami GMO sprawił, że zablokowano go.

Według nowych zasad władze poszczególnych państw nawet wtedy, gdy UE będzie w trakcie autoryzacji danego gatunku, będą mogły podjąć starania o to, by wniosek o pozwolenie na uprawę nie obejmował ich terytoriów. Rządzący będą też mieli możliwość zakazania uprawy już dopuszczonych do uprawy przez UE gatunków GMO. Czynnikami, wpływającymi na tę decyzję bądź na ograniczenie upraw, mogą być np. ustalenia polityki rolnej danego państwa, przyczyny środowiskowe, kwestie ekonomiczne i społeczne oraz wiele innych.

Kraje UE, które dopuszczą uprawy GMO, będą miały obowiązek zagwarantować ochronę przed skażeniem pozostałych upraw. Istotne jest ponadto to, by nie dopuścić do skażeń transgranicznych (terytoriów państw sąsiadujących). W tym celu planowane jest stworzenie stref buforowych.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha popiera przepisy, pozwalające państwom członkowskim UE wydawać stosowne akty prawne, które pozwalałyby na uprawy organizmów modyfikowanych genetycznie bądź zabraniałyby ich. Europoseł wychodzi jednak z założenia, że – niestety – ustalenia, które zapadły w Strasburgu, nie obejmują w sposób precyzyjny kwestii związanych z zasadami odpowiedzialności, którymi miałyby kierować się organy wydające zgody na uprawę GMO. Niejednokrotnie wspomina się dziś bowiem o potencjalnym szkodliwym oddziaływaniu żywności tego typu na organizm ludzki. Bolesław Piecha zwraca także uwagę na fakt, iż według nowych przepisów podmioty zajmujące się produkcją tego typu żywności będą mogły kierować do sądów wnioski o zniesienie ograniczeń. W zapisach przewidziano także możliwość konsultacji z producentami żywności, zanim dany kraj wprowadzi zakaz. Jeżeli nie dojdzie jednak do porozumienia, władze stosować się do nowych przepisów będą mogły bez zgody z producentami. Jedno jest w tej kwestii pewne. Wprowadzenie tych przepisów stanowi kolejny krok w niekończącym się dialogu toczonym wokół GMO.


powrót do góry

12.07.2018

Mateusz Morawiecki: Czechy i Polska mają ze sobą coraz więcej wspólnego

– Czechy i Polska mają ze sobą coraz więcej wspólnego. Jesteśmy zgodni m.in. w takich kwestiach jak fundusze unijne i migracja – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem.
12.07.2018

Do lekarza bez kolejki. Ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać poza kolejnością z leczenia w szpitalach, poradniach specjalistycznych, a także z usług farmaceutycznych w aptekach. W placówkach, które mają umowy z NFZ bez limitu dostępna jest także rehabilitacja.
11.07.2018

Wymiana poglądów z Beate Hartinger-Klein

We wtorek, 10 lipca odbyło się posiedzenie Komisji ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności). Jednym z jego głównych punktów była wymiana poglądów z udziałem Beate Hartinger-Klein, austriacką minister pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów. Pytania zadawał między innymi europoseł Bolesław Piecha.